Ceny

Spoločnosť PA Insight, s.r.o. poskytuje kvalitné jazykové služby za rozumné ceny. Pri vytváraní cenovej ponuky vychádzame z niekoľkých faktov:

Jazyková kombinácia – jazyky sa delia do niekoľkých skupín, pričom bežnejšie jazyky sú lacnejšie. Ceny sa tiež líšia podľa toho, či potrebujete vyhotoviť preklad do slovenčiny alebo cudzieho jazyka.

Naše jazykové skupiny sú:

1. čeština, angličtina, nemčina

2. francúzština, maďarčina, poľština, ruština, španielčina, taliančina

3. holandčina, macedónčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, ukrajinčina

Termín, v ktorom sa má preklad vyhotoviť

 Čím rýchlejšie váš preklad potrebujete, tým vyššia je cena. Napriek tomu je štandardný termín pre nás tým istým termínom, za ktorý by ste u iných spoločnostiach platili expresné príplatky.

Rozsah textu

Samozrejme, čím viac textu je potrebné prekladať, tým je preklad nákladnejší. Cena sa odvíja od počtu slov, resp. pri úradných prekladoch od počtu normostrán. Jedna normostrana je presne definovaná a predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Na druhej strane, čím väčší je rozsah textu, tým je nižšia jednotková cena za slovo alebo normostranu.

Pravidelná spolupráca

Po určitej dobe vzájomnej spolupráce zhodnocujeme pravidelnosť a prispôsobujeme ceny. Čím pravidelnejšie sú projekty, ktoré nám zverujete, tým výhodnejšia je pre vás naša spolupráca. Pravidelným klientom tak vyhotovujeme špeciálne cenníky, ktoré im dlhodobo zaručia nižšie ceny.

Úradné preklady

Úradné alebo súdne preklady vyhotovujú súdni prekladatelia zapísaní v registri znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Tieto preklady sú drahšie než neúradné preklady.