Kontakt


    Preklady Insight
    Komenského 1677/27
    927 05 Šaľa – Veča

Fakturačné údaje:
Mgr. Linda Majdlenová
Komenského 1677/27
927 05 Šaľa
IČO: 44 731 558
DIČ: 1079171 126
Zápis v Živnostenskom registri, Okresný úrad Šaľa
Číslo živnostenského registra: 450-10631
Prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod číslom 971263.

Kontaktujte nás kedykoľvek. Na  emailovej adrese office@painsight.sk sme vám k dispozícii pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 a na tel. čísle +421907 556 122 nás zastihnete v súrnych prípadoch aj po pracovnej dobe, cez víkendy a sviatky.

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku? Vyplňte nasledovný formulár:

Meno a priezvisko*

Spoločnosť

Telefón*

E-mail*

Žiadate preklad do jazyka*

Ide o úradný preklad ?*

Ide o preklad pre širokú verejnosť? (napr. texty na web, jedálny lístok, články do publikácií...) *

Poznámka :

Priložiť súbor :

* - povinné údaje